Nenes i nens que fan la primera comunió davant l’altar 1957