Funció de Teatre a l’antic local parroquial març 1959