Excursió al Zoo Barcelona Escola Sant Jordi 1994-1995