Equip de futbol dels escolans de Navàs al seminari de Solsona 1958