Els Cantaires Navassencs representen Terra Baixa 1952